Menü

Szeretlek – mondta a márka.

by google news, július 16, 2018
Prológus Képzeljünk el egy fiktív vállalatot, amely egy tetszőleges szolgáltatást értékesít. A stratégiája az alábbi: négyszáz ügyfélből 399-nek ingyen szolgáltat, egynek pénzért. Lehet-e nyereséges egy ilyen cég? A válasz az, hogy lehet. A példa valójában nem fiktív, hanem egy világcég üzleti modellje. Ez a vállalat a Facebook, a világ kilencedik legértékesebb márkája volt 2017-ben. Tőzsdei […]

Prológus

Képzeljünk el egy fiktív vállalatot, amely egy tetszőleges szolgáltatást értékesít. A stratégiája az alábbi: négyszáz ügyfélből 399-nek ingyen szolgáltat, egynek pénzért. Lehet-e nyereséges egy ilyen cég?

A válasz az, hogy lehet. A példa valójában nem fiktív, hanem egy világcég üzleti modellje. Ez a vállalat a Facebook, a világ kilencedik legértékesebb márkája volt 2017-ben. Tőzsdei értéke ekkor 62 milliárd dollár, mely jóval több, mint a huszadik század legsikeresebb márkájának, a Coca Cola-nak az értéke. A Coca Cola alapításának éve 1886, a Facebook-é 2004. Mi a Facebook sikerének a titka?

A válasz után kutatva jutottam el az alábbi szóhoz: érték. A fenti vállalat sikerének titka az, hogy minden egyes felhasználójának a számára releváns, egyedi értéket képes nyújtani. A civil szféra szórakozást, kapcsolattartást, információt és törődést kap, a vállalatok pedig a felhasználók idejét és figyelmét. Köszönhetően a technológia fejlődésének a Facebook relatíve alacsony költségvetéssel működik, így a fenti szolgáltatásokat képes egy freemium modell alapján, kedvező áron értékesíteni. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a professzionális módon személyre szabott szolgáltatás és az alacsony költségek miatt magas a tárgyalt márka esetében az átlagos vevőérték.

A 21. századra jellemző értékvezérelt marketing elsősorban nem a termék funkcióira összpontosít, hanem a fogyasztó életében betöltött szerepére. A termék maga nem a fizikailag létező tárgy, vagy a teljesített szolgáltatás, hanem annak a fogyasztó életére gyakorolt hatása. A termék akkor jó, ha a segítségével a fogyasztó meg tud oldani egy problémát, vagy elő tud segíteni egy jobb állapotot, méghozzá jobban, mint más márkák.

Mi a legfontosabb értékünk?

Feltettem hát a kérdést – mi az a közös nevező, amely az emberek lehető legszélesebb rétegének hasonló, pozitív élményt nyújt?

Az emberi faj alapvető mozgatórugóinak egyike a szeretet utáni vágy. Kutatásom során a Gary Chapman-féle szeretetnyelveket vetítettem rá a marketing eszközkészletére, és vizsgáltam meg, hogy az öt nyelv közül melyikre mennyire érzékenyen reagálnak az egyes emberek. A pszichológus állítása szerint ugyanis öt jól elkülöníthető szeretetnyelv létezik, amelyek közül mindenkinek van egy, amely domináns. (Itt olvashatsz róluk bővebben: Szeretetnyelvek) Ezen a nyelven dekódolja legegyszerűbben a felé irányuló szeretetet, továbbá ezen fejezi ki ösztönösen a saját érzelmeit.

Ez alapján az általam vizsgált kérdések:

  • Képes-e egy márka valóban szeretetet kommunikálni a fogyasztók irányába, vagy az emberek egyszerű marketing tevékenységként kezelik az efféle megnyilvánulásokat?
  • Az üzleti kommunikáció során alkalmazott szeretetnyelvek hatása között van-e jelentős különbség, sorrendiség?
  • Van-e korreláció az egyén saját elsődleges szeretetnyelve és a marketingkommunikáció által használt szeretetnyelvekre való reagálásának erőssége között?
  • A fenti kutatás során kiderített válaszokra épülő kommunikáció mekkora hatással van az átlagos vevőértékre?

Nem kérünk a márkák szeretetéből

A fenti hipotézist kereszttábla elemzéssel vizsgáltam meg, melynek eredményeképp kiderült, a magánéletben preferált szeretetnyelv nem áll szignifikáns kapcsolatban a marketingeszközökkel, amelyekre a legerősebben reagálunk. Sőt, a különbség óriási lehet – ahogy azt a táblázatban látható gyakoriságelemzés szemlélteti.

Hány alkalommal választotta a szeretetnyelvet / összes lehetőség aránya
 Minta (fő)MagénéletbenMarketingben
Érintés40866% -
Dicséret, megerősítés40864%32%
Szívesség40858%55%
Minőségi idő40855%54%
Ajándék4088%59%

A minta alapján elmondható, hogy míg a szívességek és a minőségi idő esetében az átlagos preferencia nagyjából hasonló a két vonalon, addig a dicséretek, megerősítő szavak és az ajándékok fogadásában jelentős eltérést tapasztalhatunk. Eszerint nem vágyunk rá, hogy az egyes brandek elismerjenek bennünket, ezt sokkal inkább hús-vér személyektől várjuk. Pont fordítva van ez az ajándékokkal – bár érzelmileg szinte semmit nem jelentenek számunkra, a szerzésük mégis örömforrás.

De miért?

A fentieket összevetve a fókuszcsoportos eredményekkel jól látszik, hogy miért nem teljesült a hipotézisem. A személyes interjúk rávilágítottak egy nagyon fontos vetületére a szeretetnyelveknek, melyet nem vettem kellő mértékben figyelembe. Az üzenet nem meghatározóbb, mint maga a személy, akitől érkezik. A személyesség, a személyes kapcsolat elsődleges, ha szeretetről beszélünk. Sőt, mi több – a két fél viszonya is alakítja a reakciót. Csak olyan egyedektől „halljuk meg az üzenetet”, vagy értékeljük azt, akiknek az irányába nekünk is vannak érzéseink. Így a fenti kimutatások csak az úgynevezett szeretetmárkák és a helyi vállalkozások esetében mutatnának jól látható korrelációt feltételezésem szerint.

Információk a válaszok mögött

A kutatás célja a szeretetnyelvek vizsgálata volt a marketing eszközeinek tükrében, mely az adatok alapján nem mutat korrelációt a privát életben vágyott szeretetnyelvekkel. Ugyanakkor az egyes válaszok gyakorisága és más szekunder adatok alapján kijelenthető, hogy mindegyik esetben van egy legfontosabb, központi érték, amely megmozgatja a vásárlókat.

Ezek pedig a következők:

  • Személyre szabott kommunikáció és termékek (minőségi idő)
  • Információ (szívesség)
  • Érzelem alapú pozícionálás (dicséret, megerősítés)
  • Ajándékok (ajándék)

Összegzés

Egy márka kialakítása és fenntartása során rengeteg szempontot kell figyelembe venni. A legfőbb cél az, hogy minél magasabb átlagos vevőértéket érjünk el úgy, hogy közben a cég nyeresége minél magasabb legyen. Erre számos eszköz és technika létezik. Az elemzés eredménye az, hogy ezek közül négy olyan irányt, stratégiai elemet határoztam meg, amelyek a fogyasztói visszajelzések alapján kiemelten fontosak. Ezek pedig a termékek, szolgáltatások testreszabása (esetleg fordítva – a megfelelő célközönség elérése), a fogyasztók életének könnyebbé tétele, a döntés megkönnyítése a megfelelő információk felkínálásával, a pozícionálás, mely lehetőleg a legerősebb érzelmek egyikére fókuszáljon és a vásárlók időről időre történő megajándékozása.

 

A kutatásról

A kutatás egy kvalitatív és egy kvantitatív szakaszból állt. Először egy mini-fókuszcsoportos megbeszélés és egy mélyinterjú során gyűjtöttem adatokat elsősorban a fogyasztók attitűdjével és motivációival kapcsolatosan, majd egy online kérdőíves megkérdezés keretein belül egy közepes méretű, 408 főt tartalmazó mintán teszteltem a hipotézisemet.

Az online kérdőív 2 szakaszból állt (privát élet és marketing), a páros összehasonlító kérdések segítségével mindkét részleten rangsort képzetem, melyek között a kapcsolatot chi négyzet statisztikával vizsgáltam meg.

Blogpost főkép - válságos időkben is kommunikálj! - Eazy Digital
Blog

Ne törj össze – kommunikálj!

A jelenlegi helyzet hatására rengeteg nem várt változás érte és érheti még a jövőben vállalkozásunkat. Ahhoz, hogy ezt az időszakot a lehető legkevesebb veszteséggel vészeljük át, szeretnénk számotokra hasznos tippekkel, javaslatokkal szolgálni.
2020-03-30
Blog

YouTube: új funkció érkezik

Tesztelik azt az új funkciót, amellyel el lehet rejtőzni a YouTube algoritmus elől. Ez hasonlít ahhoz, amikor böngészőben inkognitó módban netezik valaki, mert ilyenkor nem tárolja az előzményeket és a szolgáltatás sem tudja naplózni a felhasználót. Most olyan funkciót szeretnének bevezetni, amellyel az androidos eszközön futó alkalmazásban bárki átválthat majd inkognitó módba. Ennek köszönhetően a […]
2018-06-11
Blog

Árcsökkentés helyett ajándék: mivel lepd meg a vásárlódat? 

Egy pszichológiai jellegű árképzési változtatással sokszor ugyanazt a hatást érheted el – a profitod feláldozása nélkül –, mintha az áraidat csökkentenéd. Ugyanis a legtöbbjüket vonzza az olyan termékek megvásárlása, amelyek mögött valamilyen érték lapul, ajándék formájában.
2022-10-14
Blog

Instagram: útmutató az analitikához

Az Instagram, mint fotó és videó megosztó platform kétségtelenül a piac legnagyobb közösségi média központja. Két rövid év alatt megduplázta a felhasználói bázisát 800 millióra és 500 millió napi aktív felhasználóra. A statisztikák azt mutatják, hogy a felhasználók ezen a felületen a legelkötelezettebbek. Ez az elköteleződés pedig nem korlátozódik a szponzorált tartalmakra. Mindezek ellenére a […]
2018-04-23
Blog

Hét hiba, amit az ünnepi hírlevelekben érdemes elkerülni

Az ünnepi vásárlási szezonban sok esetben nem feltétlenül az online hirdetések a legfontosabbak, azonban ezeknek is döntő szerepe lehet a siker elérésében. A legutóbbi “Fekete Péntek” email marketingjével kapcsolatos néhány statisztika szerint az email marketing eredményezte a látogatások negyedét, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az email marketing sikeres lehet, azonban érdemes odafigyelni az esetleges buktatókra, amelyek […]
2015-12-16
Blog

Új vezető platform a social médiában?

A TikTok felhasználóinak száma folyamatosan emelkedik, azonban még mindig kérdés, vajon képes lesz-e releváns platformmá kinőni magát. A social médiában időről-időre előtűnik egy újabb alkalmazás, ami elgondolkodtatja a cégeket, hogy vajon ez lesz-e a következő nagy dobás. Az áttörő siker mégis sok esetben elmaradt. Gondoljunk csak a Peach vagy az Ello nevű applikációkra, végül egyik […]
2019-03-06
Blog

Facebook: tesztelik a Sets nevű funkciót

A Facebook megtámadja a Pinterest-et a Sets nevű funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy több státuszfrissítést, fotót vagy videót válasszanak a felhasználók, és ezeket tematikus gyűjteményként osszák meg. A Facebook már évek óta próbálja felvenni a versenyt a Pinterest-tel. Gondoljunk csak a gyűjteményes hirdetésekre, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek elemeket mentesenek el a profiljuk kívánságlistáján. […]
2017-10-27
Blog

Öt nap közösségi média nélkül

El tudnád képzelni, milyen lenne ha törölnéd magad pár napra a social media csatornáidról? A The Next Web-en jelent meg Inés Casserly írása arról, hogyan változott meg az élete abban az öt napban, amikor törölte a telefonjáról az Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, Pinterest és LinkedIn alkalmazásokat, és erre az időre kijelentkezett minden fiókjából még a […]
2017-10-20
A vinted story – Digitális turkálóból gigantikus online piactér
A recommerce felemelkedése – menő lett a használt cucc?
Az e-kereskedelem jövője
Még több podcast
Állások
MKB Bank: FinTech Verseny
A FinTech Verseny célja, hogy az MKB Bank megtalálja azokat a digitális pénzügyi megoldásokat, újszerű digitális megközelítéseket, amelyek továbbfejlesztéséhez, megvalósításához, piaci bevezetéséhez banki partnerre van szükség. Az MKB Bank inkubációs központjában az alábbi támogatást nyújtja: Mentor Program, amelynek keretében banki, FinTech, IT biztonsági, technológiai, üzleti, marketing, UX és jogi szakemberek segítik a kiválasztott megoldások továbbfejlesztését, […]
Berlin Startup Calling 2016 Ötletverseny
A fejedben van a következő nagy tech ötlet? A lehető legjobb helyen jársz! A Visual Meta most lehetőséget nyújt arra, hogy az üzleti projekted végre valósággá váljon. Készítsd el az ötleted összefoglalóját és nevezz a pénzdíjakért és tárgyi nyereményekért összesen 15 000 euró értékben. Modern világunk fejlődésének egyik alappillére a technológia. A digitális technológiák fejlődése […]
Nemzetközi pályázat - Fókuszban a női startupok
Magyarok is indulhatnak a Vodafone nemzetközi pályázatán A Németországban működő Vodafone Institution egy Európában egyedülálló kezdeményezéssel segíti a nők által létrehozott, illetve a nők helyzetének javítását támogató startupokat. Az F-LANE pályázat célja, hogy minél több nő vállalhasson vezető szerepet a technológiai fejlődésben, és világszerte segíthessék társaikat is. A pályázatra természetesen magyar startupok is jelentkezhetnek. A […]
Digitális világ ingyen - Online jelenlét pályázat
Xpertstudio Kft ingyen elkészíti a pályázó számára a weboldalát – webáruházát vagy mobil Applikációját, Grafikaiarculatát, vagy Videós anyagát – Animációs filmjeit, kivitelezi Adwords és Facebook kampányát. Pályázatot benyújthat bármely szervezet, cég, egyesület, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyház és magánszemély. A pályázat aktuális 2016.Október.10-től Pályázat zárás időpontja: 2016. December 20. JELENTKEZEM és kitöltöm a pályázati […]
Buktatók a közösségi médiában: ezeket a szokásokat hagyjuk el a siker érdekében
Veled is megesett már, hogy a Forbes-t lapozgatva arra gondoltál, milyen lenne egyszer a magazin hasábjain szerepelni? Elképzelted valaha, hogy egy neves díjátadón a te nevedet harsogják a mikrofonba? Idézni tudnál a Jobs című filmből, és kívülről fújod a világ leghíresebb sikertörténeteit? Talán nem nagy merészség azt feltételezni, hogy jó páran járunk hasonló cipőben. Legtöbbünk azonban már a megszületésük pillanatában melegebb […]
Még több állás
Hello!
Eazy Digital is a new wave digital agency founded in Budapest. The largest division is Google and Facebook ad management.

„A vásárlóknak egyre fontosabb az edukáció” – interjú Pörzse Norberttel, a vágyaim.hu ügyvezetőjével

Nemrégiben hozták nyilvánosságra az Ország Boltja 2023 verseny eredményeit: ügyfelünk, a Vágyaim.hu mind a Minőség díj, mind pedig a Népszerűségi díj esetében az első helyet szerezte meg a saját kategóriájában. Vajon mi a siker titka? Depo Ecommerce Évkönyv & Toplista 2023 című magazinunkban többek között erről is beszélgettünk Pörzse Norbert ügyvezetővel.  Az internet hőskorában az […]

„A vásárlóknak egyre fontosabb az edukáció” – interjú Pörzse Norberttel, a vágyaim.hu ügyvezetőjével

Nemrégiben hozták nyilvánosságra az Ország Boltja 2023 verseny eredményeit: ügyfelünk, a Vágyaim.hu mind a Minőség díj, mind pedig a Népszerűségi díj esetében az első helyet szerezte meg a saját kategóriájában. Vajon mi a siker titka? Depo Ecommerce Évkönyv & Toplista 2023 című magazinunkban többek között erről is beszélgettünk Pörzse Norbert ügyvezetővel.  Az internet hőskorában az […]
Hello!
493 forgalmazó, 3 116 767 termék
Nálunk tényleg megtalálod amit keresel!
Iratkozz fel hírlevelünkre!
mehet
Copyrights © 2022 EAZY Digital
Adatvédelmi Tájékoztató